top of page

Privacy & Terms

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Privacy Policy

JUOKSUTAPAHTUMIEN OSALLISTUJA- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ Keski-Pohjanmaan Liikunta ry

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Keski-Pohjanmaan Liikunta ry / Torikatu16 A 2 67100 Kokkola toimisto@kepli.fi

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE Henkilötietojen käsittelyn perusteena on ilmoittautumisen yhteydessä rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn välille syntyvä sopimus, asiakassuhde (rekisterinpitäjän oikeutettu etu) ja/tai henkilön antama suostumus.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, ja suostumuksen antaneille henkilöille tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja sen kohdentaminen. Tulostietoja, joissa esiintyy myös asiakkaan nimi, seura, ikäluokka sekä juoksutulos, voidaan julkaista Rekisterinpitäjän internetsivuilla ja luovuttaa tilastointia varten. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: - Rekisteröidyn nimi, sähköpostiosoite, syntymäaika, postiosoite, puhelinnumero, kansalaisuus, sukupuoli, seura tai edustettava yhteisö, t-paidan koko - Tarvittavat tiedot rekisteröidyn suostumuksesta, asiakassuhteesta tai muusta asiallisesta yhteydestä - Tiedot rekisteröidylle lähetetyistä viesteistä - Tiedot asiakassuhteen sisällöstä, ostetuista palveluista ja maksutapahtumista - Tiedot juoksutapahtumissa saavutetuista tuloksista - Tiedot sarjoihin tai joukkueisiin osallistumisesta

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, palautuskortilla tai muulla vastaavalla tavalla. Tiedot voidaan antaa myös käytettäessä rekisterinpitäjän palveluita tai muita rekistereitä.

7. TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kuloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään enintään kymmenen vuotta.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi tietoja voivat käsitellä myös kolmannet osapuolet, joille rekisterinpitäjä on ulkoistanut henkilötietojen käsittelyn voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, jolloin rekisterinpitäjä takaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE Tietojanne ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietojanne ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin. Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin. Oikeus poistaa tiedot Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisteristä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulee ilmoittaa kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiin.

12. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Manuaalinen aineisto Jos digitaaliseen muotoon tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään valvotussa tilassa ja siten, että vain rekisterinpitäjällä on aineiston käyttöoikeus.

13. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN Rekisterinpitäjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä rekisteröidyille. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Terms of Use

I’m a Customer Care section. I’m a great place to write a long text about your company and your services, and, most importantly, how to contact your store with queries. Writing a detailed Customer Care policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.

 

I'm the second paragraph in your Customer Care section. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add details about your policy and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page